تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی
سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده 8- بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره ( 6) پیوست این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد را حسب مورد یا معرفی دستگاه ذی ربط تامین  کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف  نحوه بازپرداخت  بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قراردهند.
تبصره1- زمان پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات ، حداکثر بهمدت یک سال  تعیین می گردد.
تبصره 2- ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده ، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک هزار و دویست میلیارد ( 000/000/000/200/1) ریال ( موضوع بند « ز» تبصره ( 2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ) مجاز می باشد.
تبصره 3- کنترل مانده تسهیلات سرمایه درگردش توسط بانک ها پایان آذرماه سال بعد اعمال می گردد بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1386 مجاز خواهد بود.
تبصره 4- مهلت زمانی معرفی متقاضییان تسهیلات سرمایه درگردش موضوع این ماده ، پایان اسفند ماه سال 1386 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خرداد ماه سال 1387 می باشد.
ماده 9- توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره ( 6) پیوست این آیین نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن ، براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
جدول شماره 6 : تسهیلات سرمایه در گردش بخش خصوصی و تعاونی موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir