ماده 6 - وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین بانک عامل اقدام نموده و اعتبار منظور شده در بند چ تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور (جهت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانها )در اختیار بانک مزبور قرار می گیردتا بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت مزبور و بانک عامل مورد اقدام قرار گیرد
تبصره 1- تعیین میزان بخشی از سود تسهیلات بانکی که به استفاده کنندگان تسهیلات تعلق می گیرد بر حسب محرومیت مناطق جغرافیایی و اولویت نیاز به خدمات بیمارستانی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد
تبصره 2- در صورت عدم اجرای تعهد به رعایت تعرفه های درمانی دولتی ، استفاده کنندگان از تسهیلات مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود
تبصره 3- زمان بندی پرداخت تسهیلات بر حسب میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید بانک عامل خواهد بود

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir