تعیین ظرفیت جذب در قالب استخدامی وزارت بهداشت
بازبینی طرح استخدام با اولیت بخشهای ویژه چون اورژانسها و سوختگی ، روانی و غیره
تعریف معیارهای جدید برای کنترل و نظارت بهتر فرایند اشتغال زایی گروه پزشکی
توزیع عادلانه تسهیلات با اولیت مناطق محروم ، جانبازان و متقاضیان خوشنام
برنامه ریزی برا ی گزارش دهی منظم
پیش بینی تعداد فارغ التحصیلان زن تا 4 سال آینده
بررسی مشکلات تعاونی های تعریف شده و علت یابی عدم فعالیت آنها
تدوین برنامه سالانه حوزه اشتغال
برنامه ریزی برای نظارت بر فعالیتهای اشتغال نما ومضر
برنامه ریزی برای دادن مجوز اشتغال با اولویت مردان متاهل
تهیه دستورالعمل مشترک با وزارت کار برای اعمال نظارت بر موسسات کاریابی درخارج از کشور
پیش بینی 4 سالانه تعداد فارغ التحصیلان گروه پزشکی
اعلام نظارت ارشادی بر مراکز کاریاب داخلی و بین المللی
تعریف فرصتهای شغلی جدید
تدوین روشهای اجرایی جدید برای اعمال کنترل و نظارت کافی برای توزیع عادلانه فرصتهای شغلی و تسهیلات مرتبط با اشتغال زایی
تدوین ضوابط شناسایی و جذب نخبگان گروه پزشکی
شناسایی دقیق قوانین بین المللی کار در زمینه اعزام نیرو به خارج از کشور
درخواست مشارکت متخصصین اقتصاد سلامت برای پیش بینی مباحث اقتصادی در اثر حرکت به سمت استاندارد های بین المللی در نیروی انسانی
راه اندازی دفتر مشارکتهای مردمی در زمینه اشتغال
ایجاد امکان حضور اندیشمندان و صاحب نظران اقتصاد سلامت در برنامه ریزی برای اشتغال
تشکیل کارگروه ویژه اجرای صحیح ماده 87
بررسی نیازمندی های بودجه ای در بعد اشتغال زایی
محوریت بخشیدن به امر تحقیق و پژوهش درامر سیاستگذاری وزارت بهداشت
تدوین و اعلام اولویت های پژوهشی دربعد اشتغال
تعریف مکانیزم شناسایی شاغلین واقعی و کاذب گروه پزشکی برای جلوگیری از پدید چند شغلی در کناربیکاری
برقراری جلسات دوره ای با ستادهای اشتغال
تشکیل کارگروه ویژه اشتغال بانوان
اتخاذ روشهای جدید با همکاری وزارت امورخارجه برای بازاریابی در کشورهای اسلامی
تدوین برنامه سالانه و تنظیم بودجه براساس برنامه ها
برنامه ریزی بریا جذب سایر بودجه های اشتغالزا از طریق استانی و کشوری
تعیین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال گروه پزشکی
برنامه ریزی برای انطباق نظام بانکی و بیمه ای با فعالیت های اشتغال زا بویژه در سطح پیشگیری و توانبخشی
بازتعریف شرح وظایف ستاد اشتغال در ستاد وصف
تشکیل کارگروه های ویژه در حوزه های برون و درون سازمانی درزمینه اشتغال زایی
شناسایی راهکارهای مناسب جهت ارتقاء نظام سلامت
شناسایی و دسته بندی و اولویت بندی عوامل ضد اشتغال و اقدام عاجل برای رفع آنها
تشکیل کمیته مشترک اشتغال زایی
تسهیل در اعطای مجوزهای لازم برای زوجهای گروه پزشکی فارغ التحصیل
تدوین معیارها و ضوابط لازم برای رتبه بندی موسسات کاریابی بین المللی
تعریف ضوابط جدید برخورداری از تسهیلات
تعریف مکانیسم انجام تحقیقات برای بهینه سازی امر اشتغال
تعریف مکانیسم مشارکت خواهی از نیروهای خوش فکر و خلاق در ارائه طرح های اشتغال زا
شناسایی مشکلات نظام سلامت
پیش بینی ظرفیت های اشتغال در موارد سالمندی ، اورژانس های بین جاده ای
بازنگری در ضوابط راه اندازی شرکتها و تعاونی های بهداشت و درمان
استفاده از متخصصین و نخبگان جویای کار در زمینه ICT
برنامه ریزی برای ایجاد توازن و تعادل در بازار سلامت
برنامه ریزی برای ایجاد موقعیت های ارتباط گیری جویندگان کار با سرمایه گذاران سلامت
ارائه برنامه پیشنهادی حذف وابستگی بیش از حد بعضی حرفه های پزشکی به یکدیگر
تعریف ضوابط و معیارها اعمال نظارت برای فعالیت یا عدم فعالیت اتحادیه ها ، شرکت ها و ... بمنظور توانمندسازی آنها
تعریف مکانیسم عملی برای ترغیب تعاونی ها و... جهت بکارگیری فارغ التحصیلان جوان
تدوین برنامه و ضوابط عملیاتی برای حامت از صدور کالا ، دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از کشور
برنامه ریزی برای شناسایی و برخورد با مراکز کاریابی سوء استفاده گر از تقاضای کار
هماهنگی با صاحبنظران ( هیئت بورد ) برای ایجاد تناسب آموزش ، نیاز جامعه و بازار کار
برنامه ریزی برای برگزاری دوره ای ویژه آموزشی جهت اعزام به خارج از کشور
تبلیغ فرهنگ ازدواج در زمان دانشجویی
اخذ گزارشهای دوره ای از موسسات مربوطه و حمایت های حقوقی درموارد مورد نیاز
برنامه ریزی برای اشتغال در نظام سلامت تا سقف استانداردهای بین المللی
بازنگری در وظایف ستاد بین المللی خدمات سلامت
تشویق بخش خصوصی برای جذب بیماران خارجی و هماهنگی بخش دولتی با آنها
تدوین ضوابط و معیارهای جدید برای برخورداری از تسهیلات اشتغالزایی
رصد اشتغال واقعی گروه پزشکی
بازبینی قوانین و مقررات شکل گیری تعاونی ها ، آژانسها و شرکتها
برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ خود اشتغالی و کم کردن مقررات دست و پا گیر
بازتعریف ضوابط اعطای تسهیلات برای اشتغال واقعی
ملزم نمودن کاریابی های بین المللی به حفظ حقوق نیروهای اعزامی
بازتعریف ضوابط صنعت توریسم پزشکی و ساماندهی آن
برنامه ریزی برای آشنا سازی وابستگان کار ، سفرا و نمایندگی های کشورمان در خصوص توانمندهای کمی و کیفی نظام سلامت کشور
تعیین تکلیف سریع بودجه ده میلیاردی ویژه صدور کالا وخدمات در سال 84 با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت
ارائه طرح های توسعه با هدف اشتغالزایی
مقایسه وضع موجود توانمندی اشتغال زایی طرحهای موجود با وضع مطلوب
شناسایی کارآفرینان گروه پزشکی و فعال سازی آنها
ساماندهی تخصیص اعتبارات و تسهیلات به صورت عادلانه و با ضوابط و معیارهای جدید
تعریف شرح وظایف رده های سازمانی متناسب با اشتغالزایی در تشکیلات بازنگری شده
فعال سازی مجدد نشریه ، سایت و شبکه ملی اشتغال
شفاف سازی تسهیلات ، اعتبارات ، خدمات و برنامه های حوزه اشتغال
مطالعه و برنامه ریزی برای اشکال جدید اشتخدام های دولتی به منظور رقابتی کردن خدمت ، کیفیت ، رضایت مندی مردم و میزان تحقق اهداف برنامه های نظام سلامت
بازتعریف وضعیت اشتغال از فردی به سمت اشتغالزایی گروهی
تعریف ضوابط و معیارهای لازم برای رتبه بندی اتحادیه ها ، تعاونی ها و شرکت ها و موسسات کارآفرین وکاریابی ها برای ایجاد رقبت درخدمت و تامین رضایت مندی مردم
شناسایی و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مشاوره ای به بیمارستانهایی که توانایی جذب بیماران خارجی را دارند .
پیگیری راهکارهای جدید برای کاهش سود تسهیلات یا اعطای یارانه ها در طرحها فراگیر و اشتغالزا
تعیین تعداد دقیق سالانه فرصتهای شغلی قابل ایجاد در کشور برای گروه پزشکی
برنامه ریزی برای ایجاد مراکز کاریاب یا کارآفرین توسط فارغ التحصیلان گروه پزشکی
برگزاری همایشها ، جشنواره ها و سمپوزیومها ویژه امر اشتغال
بازبینی ساختار و چارت تشکیلاتی سازمانی مناسب با حوزه اشتغال
برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال کوتاه مدت در رفع نیازهای ضروری مراکز و منازل
شناسایی و رفع عوامل مشکل ساز در زمینه استخدامهای فعلی
تخصصی کردن تعاونی ها و شرکتها
برنامه ریزی برای تشویق تعاونی ها  و افراد کارآفرین به منظور تشکیل تیم های تخصصی
تعیین ظرفیت جذب و اشتغال سالانه فارغ التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی
راه اندازی اتحادیه ها برای سامان یابی وضعیت تعاونی ها و شرکت های فعال درعرصه سلامت
استقرار نظام مبتنی بر شواهد ، پژوهشها و تحقیقات علمی
برقراری ارتباط ارگانیک و موثر با نهادهای کارآفرین
شناسایی و پیشنهاد راهکارهای منطقی برای ایجاد تناسب بین ظرفیت پذیرش آموزش گروه پزشکی با ظرفیت بازار کار
فرهنگ سازی برای تقدس کار و تلاش در عرصه سلامت
شناخت زمینه های اجرای هر چه بهتر قانون مستثنی نمودن بازنشسگان حوزه سلامت از قانون برنامه توسعه سوم و اعطای 30 هزار مجوز استخدام
تعیین میزان و نوع حمایت از جویندگان کار
توانمندسازی موسسات کارآفرینی و کاریاب در ابعاد آموزش و مشاوره برای استفاده خود و جویندگان کار
توانمند سازی ستاد اشتغال برای ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مراکز کاریاب و کارآفرین
برنامه ریزی برای تعیین ضوابط جدید درخصوص ساعات کار و حقوق و بهبود محیط کار
تدوین برنامه توانمند سازی گروه پزشکی در ارائه خدمات به مردم  
بازبینی جذب نیرو در بیمارستانها و تعیین درصد پوشش ساعات کار مرکز در محدوده 175 ساعت
حمایت از تشکیل آژانس های فعال در عرصه سلامت
حمایت از حضور موفق تعاونی ها در مجامع بین المللی
شروع فاز مطالعاتی شهر سلامت
تحلیل تاثیر تعداد نیروهای بهداشتی درمانی بر میزان کیفیت خدمات نظام سلامت
رفع موانع مشارکت افراد و کارآفرینان در قالب کارگروه ویژه
راه اندازی سیستم مشارکت و سرمایه گذاران مردمی برای اشتغال مولد پزشکی
فرهنگ سازی برای استفاده از فرصتهای شغلی جدید
فرهنگ سازی ، تبلیغ و اطلاع رسانی در زمینه تاثیر افزایش نرم های نیروی انسانی به سمت استانداردها بر کیفیت ارائه خدمات در سطح منطقه و بین الملل
تبیین نقش حاکمیتی بودن سلامت در مجامع اجرایی ، تقنینی و رسانه ای
جایگزین نمودن ظرفیت های موجود با افراد واجد شرایط و صلاحیت دار
جذب و هدایت سرمایه های مردمی
ایجاد فرهنگ کارآفرینی در کشور از طریق مباحث علمی مکتوب و غیرمکتوب
تعدیل پذیرش دانشجو در رشته های  با بحران یا پیش بینی بحران بیکاری

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir